Procedură 100% online

La concreto.ro găsești soluții rapide  și inovative pentru afacerea ta!

Operațiunea de cesiune parti sociale se derulează 100% online și durează 3 zile până la elberarea actelor de către ONRC.

Situatii care necesită Cesiune parti sociale

Operatiunea de cesiune parti sociale apare de obicei în următoarele situații:

 1. Vânzarea Societății;
 2. Intrarea unui nou asociat în Societate; 
 3. Ieșirea unui asociat din Societate.

De reținut! Această procedură, în cazul în care se folosesște pentru intrarea în societate a unui noi asociat, NU implică modificarea capitalului social. Adică, asociatul nou intrat în societate nu aduce un aport nou la capital, ci cumpără de la un asociat existent o parte sau întreg aportul acestuia la capitalul social! Dacă dvs. doriți doar să adăugați un nou asociat, fără a pierde din aportul dvs la capitalul social, vă recomandăm procedura de cooptare asociat, care implică majorarea capitalului social de către asociatul nou intrat în societate. Vă las linkul aici pentru operațiunea de cooptare asociat.

contract cesiune parti sociale, cesiune parti sociale

Bine de știut !

Cesiune parti sociale către o persoană din afara societății

Este cea mai întâlnită operațiune în cazul vânzării unei Societăți. Desigur, poate fi întâlnită și în situația în care dorim să mai adăugăm un asociat, fără a majora capitalul social al Societății. Ei bine, circulă un zvon pe internet, de foarte mult timp, că nu ar fi recomandată operațiunea de cesiune parti sociale direct către o persoană din afara societății, deoarece durează prea mult și mulți prestatori recomandă să faceți o cooptare de asociat prin majorare de capital social, iar în măsura în care intenția dvs. era de a vinde societatea, să faceți ulterior cooptării, alt dosar, de cesiune parti sociale, prin care să vindeți în sfârșit societatea. Pentru că nouă ne place să spunem lucrurile cât mai concret, vă menționăm respectuos că această informație, este FALSĂ. 

În concret, dacă vreți să vindeți Societatea unei persoane din afara ei, o puteți face direct, fără cooptare prin majorare de capital social, ci direct prin cesiune de parti sociale.  

În concluzie, rețineți următoarele:

 • Societatea se poate vinde direct unei persoane din afara societății;
 • Se poate introduce un nou asociat și FĂRĂ majorarea capitalului social, ci direct prin cesiune de parti sociale;
 • Costurile sunt mult mai reduse;
 • NU durează mai mult, timpul este același, 3 zile de la depunerea dosarului la ONRC.

* P.S: Am citit și noi pe alte 100 de site-uri, NU suntem nebuni, doar că NU vrem să vă taxăm pentru 2 dosare. 

Cesiune parti sociale către o persoană din interiorul societății

Este cea mai întâlnită operațiune în cazul vânzării unei Societăți între asociați, sau mai concret al ieșirii din Societate a unei persoane. Desigur, poate fi întâlnită și în situația în care se modifică înțelegerea asociaților, astfel, se modifică structura participării la capitalul social, iar o persoană va pierde din capitalul său social în favoarea alteia, astfel, se modifică implicit și puterea decizională în societate, fără ca cedentul să se retragă din societate.

În toate situațiile expuse anterior, fie că vorbim despre operațiunea de cesiune parti sociale catre o persoană din afara societății sau din interiorul ei, fie că discutăm despre retragerea din societate a unui asociat sau nu, se vor întocmi următoarele documente:

 • Decizie Asociat Unic / Hotărâre AGA pentru aprobarea cesiunii;
 • Contract cesiune parti sociale;
 • Act Constitutiv actualizat;
 • Declaratii asociat nou intrat în societate (după caz)

* în toate cazurile procedura durează 3 zile de la depunerea dosarului la ONRC.

Pentru întocmirea documentelor și înregistrarea operațiunii la ORCT competent va trebui să ne transmiteți următoarele documente:

Complet

Reprezentare la ORCT inclusă
350 RON
 • Verificare prealabilă dosar
 • pregătire și tehnoredactare documente
 • depunere și ridicare documente
 • 100% online

Assist

dvs depuneți dosarul la ORCT
250 RON
 • Verificare prealabilă dosar
 • pregătire și tehnoredactare documente
 • dvs depuneti dosarul la ORCT
 • 100% online
Formular Comandă

Nomenclator Coduri CAEN

wpDataTable with provided ID not found!