Termeni si Conditii

 Ultima actualizare: septembrie 2021

“Concreto.ro” își desfășoară activitatea de vânzare în conformitate cu Legea română.

Acest document (denumit în continuare „Termeni și Condiții”), împreună cu documentele menționate în el (Politica de confidențialitate și Politica de cookies), reprezintă:

– un contract legal și condițiile generale ale tuturor contractelor încheiate la distanță cu noi și clienții/consumatorii/utilizatorii site-lui www.concreto.ro , ai paginii de facebook @concreto și/sau orice contract încheiat la distanță (astfel cum este definit de către lege).

– condițiile utilizării site-ului împreuna cu subdomeniile acestuia (denumit în continuare „site” sau „site-ul”), condițiile plasării de comenzi prin intermediul site-ului și/sau al celorlate platforme digitale de marketing sau comenzilor teleonice, condițiile folosirii informațiilor prezentate în cadrul site.

Serviciile prestate și/sau vânzarea de produse, la distanță, prin mijloace electronice prin intermediul canalelor de comunicare la distață se efectuează doar la solicitarea individuală a consumatorului/clientului serviciului/produsului sau a unui reprezentant al acestuia.

În continuare, prin navigarea pe site-ul sau pe pagina noastră de facebook, sau prin plasarea unei comenzi sau prin folosirea informațiilor din conținutul siteului sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de a începe navigarea pe site și/sau de a plasa o comandă. 

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții și/sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul și/sau să nu plasați comezi prin intermediul canalelor de comunicare la distanță.

 • concreto.ro– este brand-ul comercial al societății CONCRETO BUSINESS MANAGEMENT SRL, CUI 44919945, cu sediul în Mun. București, str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 2, et. 10, ap. 88, Sector 3, având nr.o.r.c. J40/16093/2021.
 • Vânzător / Prestator – CONCRETO BUSINESS MANAGEMENT SRL
 • Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
 • Client – orice persoană (SRL, SA, PFA, I.I., Asociații, ONG, Liber Profesioniști, etc.) înregistrată la ANAF și/sau la Registrul Comerțului, indiferent de forma de organizare, care acţionează în scopul îndeplinirii activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
 • Clauză de declinare a responsabilității– O declarație care limitează responsabilitățile legale ale unei entități.
 • Site– platforma online gazduită la adresa web ro și subdomeniile acesteia.
 • Canale de plasare comandă – comenzile pot fi plasate prin orice mijloc de comunicare la distanță care asigură păstrarea informației scrise. (ex. SMS, Watsapp, Facebook, Telegram, Instagram, etc.). Totodată, sunt accepate și comenzile telefonice, prin apel, însă pentru a fi valide, trebuie confirmate și prin intermediul unui mijloc de comunicare scris.
 • Comandă – manifestarea expresă a voinței Cumpărătorului de a achiziționa bunurile/serviciile Vânzătorului, exercitată prin orice canal de plasare a comenzii.  
 • Bunuri și Servicii– orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a comenzii plasate.
 • Contract– prezentele Termene și Condiții împreună cu Politica de confidențialitate, Politica Cookies și Încheierea și executarea contractelor la distanță utilizate ca parte integrantă a documentului Termeni și Condiții.
 • Conținut– reprezintă:
  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzator prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • Pagina de Facebook @concreto sau orice altă informație de pe platfore de socializare similare;
  • Canal de youTube @concreto7597 sau orice altă informație din cuprinsul materialelor video;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al nostru, Consumatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la concreto, sau alte date privilegiate ale acestuia.
 • Despăgubire– Obligația contractuală a unei persoane sau organizații de a compensa pierderile suferite de altă persoană sau organizație în urma unor proceduri.
 • Drept de autor– Drept legal care îi permite creatorului unei lucrări originale (cum ar fi o postare pe blog, o fotografie sau un videoclip) să decidă dacă și cum poate fi folosită acea lucrare de alții.
 • O.N.R.C.– Oficiul Național al Registrului Comerțului.
 • A.N.C.P.I.– Agenția Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliară.
 • A.N.A.F. – Agenția Națională de Administrare Fiscală.
 • încheierea contractului – Contractul se apreciază ca fiind încheiat la momentul plasării comenzii prin intermediul site-ului web, iar serverul va stoca nota de comandă plasată de client + adresa pagini web cât și data, ora și adresa ip de la momentul plasării comenzii. Totodată, în situația comenzilor telefonice sau prin alte servicii de mesagerie, contractul se consideră încheiat atunci când clientul transmite documentele necesare tehnoredactării, sau înainte de acest moment dacă există un mesaj scris de acceptare al prețului din partea clientului. 

Prin plansarea comenzii prin intermediul oricărui canal de plasare comenzi, consumatorul își exprimă acordul prealabil expres pentru începerea executării contractului și confirmă că a luat la cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. Facem precizarea expresă că activitatea noastră include atât componentă digitală creată special pentru cumpărător cât și prestare de servicii care pornește cu acordul expres al cumpărătorului, după ce a luat act că își va pierde acest drept.  [art. 16 lit. a) și lit. m) din O.G. nr. 34/2014 actualizată].  

Serviciile sunt oferite în 2 variante:

COMPLET
Asigurăm telefonic, la solicitarea consumatorului, consultanță inițială privind pașii de urmat și documentele necesare, întocmim documentele, depunem dosarul online (direct sau prin colaboratorii nostrii) la biroul teritorial O.N.R.C. și asigurăm telefonic consultanță privind obligațiile ulterioare. Actele emise de O.N.R.C. vor fi eliberate 100% online și vor fi redirecționate către client.

ASIST
Asigurăm telefonic, la solicitarea consumatorului, consultanță inițială privind pașii de urmat și documentele necesare, întocmim documentele necesare pentru depunerea la O.N.R.C. și asigurăm telefonic consultanțăprivind obligațiile ulterioare. Consumatorul va depune dosarul la O.N.R.C. sau A.N.A.F (in functie de tipul entitatii) iar Concreto are doar obligația întocmirii documentelor respective, fără a fi incluse și alte cereri de completare ale dosarului respectiv. Actele emise de O.N.R.C. vor fi ridicate de client direct de la ghișeul Registrului Comerțului din județul în care este stabilit sediul social sau vor fi primite prin Poștă, expeditorul fiind biroul teritorial O.N.R.C., sau prin poștp electronică, ori serviciu de curierat, în funcție de opțiunea acestuia. Concreto NU are obligația de a depune dosarul în cazul acestui tip de pachet și nici obligația de a primi și redirecționa documentele emise.

3.1. Concreto, în calitatea sa de persoană juridică, contractează cu consumatorul, în cadrul prezentului contract, o obligație de mijloace (adică obligația de a-și folosi toate capacitățile sale pentru întocmirea documentelor necesare) și nu o obligatie de rezultat (adică obligatia primirii onorariului în funcție de soluționarea favorabilă de către reprezntanții autorităților publice, a dosarului depus).

Obiectul Contractului – reprezintă obligația Concreto de a oferi asistență  pentru inființare si de a completa, pe baza documentelor și informațiilor transmise de client, toate formularele necesare pentru ONRC/ANAF/Judecătorie (după tip entitate) pentru înființare. Pentru varianta completă, dosarul necesar pentru înființare, va fi depus online de Concreto la biroul Registrului Comerțului competent doar daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. Documentele suntsemnate olograf cu pixul și transmise la sediul nostru, sau sunt semnate cu semnatură electronică calificată în condițiile Regulamentului UE 910/2014 de reprezentantul legal al entității;
 2. documentele necesare sunt scanate de solicitant fără margini, umbre și lizibile.
 3. identificarea vizuală a fost efectuată.

Prestarea Completă a Serviciilor – Se considera ca serviciul este complet prestat de Concreto la momentul transmiterii pe email către client a documentelor pe care acesta trebuie să le semneze, ori în cazul înființării entităților la ONRC, la momentul efecturăii rezervării de denumire la socilitarea prealabilă a clientului..

 1. Asigurăm, la solicitarea consumatorului, asistențătelefonică consumatorului în programul de lucru, până la data soluționării de către O.N.R.C./ANAF a dosarului de înființare al entității. Asistența telefonică se limitează la informare privitoare la procedura în fața autorității competente să soluționeze dosarul, la informații referitoare la ce documente și informații trebuie furnizate de către client pentru tehnoredactarea tuturor documentelor din dosar, la informare cu privire la stadiul dosarului depus, și alte discuții similare. NU presupune îndrumarea pentru completarea de formulare sau activități privind ținerea contabilității sau lucrarilor fiscale.
 2. Durata contractului se termină la 1zi calendaristice de la data soluționării de către O.N.R.C./ANAF a dosarului de înființare dacă acesta nu este denunțat unilateral de către una dintre părți.
 3. Consumatorul va verifica corectitudinea datelor înscrise în documentele tehnoredactate de către Concreto și nu are vreo pretenție ulterioară față de acesta în cazul în care în cuprinsul documentelor au fost înscrise date/informații eronate.
 4. Concreto va executa serviciile care fac obiectul prezentului contract în timp util, fara a leza buna desfasurare a activității consumatorului. Termenul de tehnoredactare documente este în mod uzual de 24 h, dar poate fi prelungit până la 48h.
 5. Concreto nu este în nici un moment responsabil pentru eventualele modificări survenite la Registrul Comerțului,Anaf, Judecătorie, etc, legate de taxe și documentația cerută.
 6. Concretonu este responsabil și nu va putea fi ținut responsabil de eventuale erori ale funcționarilor publici în soluționarea dosarelor.
 7. Concreto va tehnoredacta documentele necesare înființării pe baza datelor și documentelor puse la dispoziție de consumator.
 8. Concreto poate în orice moment să refuzenejustificat îndeplinirea obligațiilor contractuale, caz în care va returna în totalitate sumele încasate de la beneficiar. Sumele nu vor fi returnate, dacă refuzul de continuare al executării se datorează sesizării informațiilor sau documentelor mincinoase furnizate de către client, ori dacă din cauza nefurnizării în integralitate a informațiilor și/sau documentelor de către client, concreto nu-și mai poate îndeplini sarcinile.
 9. Consumatorul va pune la dispoziție prestatorului toată documentația necesară, cât și informațiile corecte și complete, pentru ca acesta să-și desfașoare activitatea de prestație pe toată perioada contractului la un nivel corespunzator și la termenele cerute;
 10. Consumatorul va plăti tariful și taxele O.N.R.C./ANAF/etc;
 11. Consumatorul va plăti taxele pentru livrarea sau primirea documentelor prin curier și/sau Poștă;
 12. Consumatorul se face raspunzator de legalitatea tuturor documentelor și informațiile puse la dispoziția Concreto;
 13. Consumatorul declară pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că:
  1. toate documentele furnizate sunt conforme cu originalul;
  2. nu semnează în numele altei persoane și/sau nu reprezintă o altă persoană;
  3. pentru toate documentele puse la dispoziția prestatorului are acordul expres al tuturor deținătorilor acelor documente pentru prelucrarea datelor;
  4. a transmis Politica de confidențialitate, anexă la prezentul contract, persoanelor vizate a caror date personale se află în documentele transmise de consumator;

Alte clauze

Art.1. Concreto nu răspunde pentru actele și faptele comise de consumator ce contravin prevederilor legale în vigoare.
Art.2. Corespondența purtată de Consumator și Concreto se face prin intermediul poștei electronice, prin Curier/Poștă, prin servicii de mesagerie (Watsapp, SMS, text, Messenger, etc) și constituie parte a prezentului contract
Art.3. Concreto nu răspunde pentru erorile de înregistrare, comunicare, înscriere sau de transmitere a documentelor, făcute de persoane care nu se află sub autoritatea sa, cum ar fi funcționarii de la Registrul Comerțului, ANAF sau lucrătorii de la Poștă. Îndreptarea respectivelor erori nu intră în atribuțiile noastre. Cu toate acestea, atunci când se pot formula acțiuni de îndreptare a erorilor, concreto va putea contra cost să-l asiste pe client, însă nu este ținută expres în a îndeplini această obligație.
Art.4 În cazul în care consumatorul solicită actele emise de Registrul Comerțului, Judecătorie, etc prin Poștă, transmiterea se face de către funcționarii publici de la autoritatea respectivă, termenul de livrare și primire fiind în afara competențelor noastre. Concreto nu poate interveni în nici un fel în soluționarea eventualei întârzieri de primire a documentelor, consumatorul contactând în mod direct biroul teritorial O.N.R.C. la care au fost înregistrate documentele/ judecătoria investită, ANAF, etc.
Art. 6. Dacă nu este din culpa exclusivă a Concreto, în cazul refacerii sau modificării, ori depunerii de cereri in completare, documentelor deja întocmite de Concreto, la solicitarea consumatorului sau a funcționarilor O.N.R.C., ANAF, Judecatorie, etc consumatorul va plăti suplimentar 100 lei.

Politica de returnare/anulare

Condiție Generală

Consumatorul persoana fizica, are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la plasarea comenzii. Contractele de furnizare de servicii a căror execuţie a început, se pot denunța de către consumator, dar acesta își asumă în mod expres faptul că a pierdut dreptul de retrage și va plăti prețul aferent serviciilor comandate.

Momentul de început al execuției contractului este momentul rezervări de denumire la onrc, sau al tehnoredactării în tot sau în parte a documentelor din dosarul comandat de către clientul persoană fizică.

Clienții profesionițti sau entități juridice, nu pot denunța unilateral contractul, iar în măsura în care o fac, vor fi ținuți la plata integrală a prețului + daune-interese.

Nu constituie motiv de returnare/anulare:

 1. eliberarea cu întârziere sau neeliberare documentelor de către funcționarii publici de la autoritățile la care se înregistrează;
 2. în cazul în care dosarul este respins de funcționarii publicipentru fapte imputabile consumatorului (cazier fiscal, penal, etc.).
 3. în cazul în care consumatorul nu are clare condițiile de autorizare șiConcreto comunică acest lucru.
 4. Lipsa semnăturii electronice sau refuzul clientului de a transmite la sediul nostru documentele semnate olograf cu pixul.

Dacă solicitarea de restituire a fost comunicată de consumator după efectuarea rezervării de denumire, ori după transmiterea parțială/totală a documentelor din dosarul comandat, clientul va fi ținut la plata în integralitate a prețului serviciilor comandate.

Modalități returnare:

 1. Consumatorul poate solicita returnarea sumei plătite în maxim 60 de zile de la data plății către Concreto. Solicitările trimise după comunicarea pe email a documentelor întocmite pentru semnare de către consumator, nu vor fi luate în considerare.
 2. Consumatorul face solicitarea precizând numărul de comandă și adresa de email comunicată la momentul comenzii.
 3. Cererea de returnare a sumei încasate se poate face prin email la adresa:
  1. office@concreto.ro sau
  2. prin poștă la adresa: București, str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 2, et. 10, ap. 88, Sector 3.

Cheltuielile privind comunicarea sunt suportate exclusiv de consumator/client.

 1. Dacă clientul plătește cu cardul, în cazul returnării sumei, Concreto va notifica procesatorul de plăți CARD pentru creditarea sumei de returnat în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de retur. Returnarea sumei este asigurata de procesatorul de plăți CARD conform politicii de returnare a emitentului cardului folosit de consumator.
 2. Dacă consumatorul plătește prin virament bancar, în cazul returnării sumei, Concretova restitui suma încasată în maxim 30 zile de la primirea solicitarii, într-un cont IBAN cu indicativ RO, comunicat de consumator/client.
 3. Cheltuielile de returnare si costurile serviciilor asociate deja executate la momentul livrării și plății comenzii, respectiv comisioanele bancare și cele pentru plata online și TVA aferent, vor fi suportate de consumator/client.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza contul propriu deschis pe portalul ONRC pentru înregistrarea inființării de firmă comandate de dvs. Datele dvs. personale vor fi introduse si stocate pe portalonrc.ro in condițiile și cu respectarea procedurilor impuse de Registrul Comerțului, proprietar al platformei. Menționăn ca nu avem posibilitatea de a modifica sau sterge datele introduse pe portalonrc.ro

 1. Concreto asigură, la solicitarea consumatorului, îndrumare telefonică clientului în programul de lucru, până la data soluționării de către O.N.R.C./ANAF/Judecătorie a dosarului de înregistrare mențiune și încă 3 de zile calendaristice după soluționarea dosarului. Îndrumarea se limitează la documente și informații necesare a fi furnizate de către client pentru pregătirea dosarului comandat, și nu presupune îndrumarea pentru completarea de formulare sau activități privind ținerea contabilității sau lucrarilor fiscale.
 2. Durata contractului se încheie la 3zile calendaristice de la la data soluționării a dosarului de înregistrare mențiune dacă acesta nu este denunțat unilateral de către una dintre părți.
 3. Concreto nu depune dosarul în lipsa identificării clientului.
 4. Concretodepune dosarul la O.R.C. direct, sau prin colaboratorii aleși de acesta. Clientul este de acord cu modalitatea privind depunerea dosarului la O.R.C. fără a contesta persoana sau firma care depune dosarul la Registrul Comerțului.
 5. Clientul va verifica corectitudinea datelor înscrise în documentele tehnoredactate și nu are vreo pretenție ulterioară față de acesta în cazul în care în cuprinsul documentelor au fost înscrise date/informații eronate.
 6. Concreto va executa serviciile care fac obiectul prezentului contract în timp util, fara a leza buna desfasurare a activității consumatorului. Termenul uzual este de 24 h, dar poate fi prelungit până la 48h. În cazul lucrărilor complexe, timpul de realizare va fi comunicat pentru acea lucrare particulară.
 7. Concreto nu este în nici un moment responsabil pentru eventualele modificări survenite la Registrul Comerțului,ANAF, Judecătorie, legate de taxe și documentația cerută;
 8. Concretonu este responsabil și nu va plăti în nici un fel eventualele erori provocate de Registrul Comerțului, ANAF, Judecătorie.
 9. Concreto va tehnoredacta documentele necesare înregistrării mențiuni pe baza datelor puse la dispoziție de consumator si a informatiilor aflate pe siteuri oficiale ale institutiilor, ANAF, ONRC
 10. Concreto poate în orice moment să refuze îndeplinirea obligațiilor contractuale, caz în care va returna în totalitate sumele încasate de la beneficiar.Sumele nu vor fi returnate, dacă refuzul de continuare al executării se datorează sesizării informațiilor sau documentelor mincinoase furnizate de către client, ori dacă din cauza nefurnizării în integralitate a informațiilor și/sau documentelor de către client, concreto nu-și mai poate îndeplini sarcinile.
 11. Clientul va pune la dispoziție prestatorului toată documentația necesară, cât și informațiile corecte și complete, pentru ca acesta să-și desfășoare activitatea de prestatie pe toată perioada contractului la un nivel corespunzator și la termenele cerute;
 12. Clientul va plătii tariful și taxele ONRC/ANAF, Judecătorie, etc;
 13. Consumatorul va plăti taxele pentru livrarea sau primirea documentelor prin curier și/sau Poștă;
 14. Consumatorul se face raspunzator de legalitatea tuturor documentelor si informațiile puse la dispoziț
 15. Consumatorul declară pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că:
  1. toate documentele furnizate sunt conforme cu originalul;
  2. nu semnează în numele altei persoane și/sau nu reprezintă o altă persoană;
  3. pentru toate documentele puse la dispozitie are acordul expres al tuturor deținătorilor acelor documente pentru prelucrarea datelor;
  4. a transmis Politica de confidențialitate, anexă la prezentul contract, persoanelor vizate a caror date personale se află în documentele transmise de consumator;

Alte clauze

Art.1. Concreto nu răspunde pentru actele și faptele comise de consumator ce contravin prevederilor legale în vigoare.
Art.2. Corespondența purtată de Client și Concreto se va face prin intermediul poștei electronice și/sau prin Curier/Poștă și servicii de mesagerie, și constituie parte a prezentului contract.
Art.3. Rezilierea prezentului contract poate fi cerută de catre părți, cu condiția, însă ca parte ce o solicita sa o notifice în scris celeilalte părți înainte de expirarea contractului. Daca rezilierea contractului nu se produce din vina exclusivă a Concreto, sumele încasate de acesta, de la Consumator pentru serviciile a căror execuție a început, nu vor fi returnate.
Art.4. Ca exceptie de la Art.3, în cazul în care clientul nu transmite documentele conform instrucțiunilor primite, are un comportament necivilizat sau Concreto nu primește întreaga colaborare a consumatorului, cum ar fi, puncte divergente privind modul de întocmire a documentelor, a necesității privind prezentarea unor acte, a modului în care se soluționează diverse cereri din partea funcționarilor O.N.R.C., și altele asemenea, Concreto poate rezilia unilateral prezentul contract, fără nici o pretenție ulterioară din partea consumatorului. Notificare privind rezilierea se va transmite la adresa de email transmisă de consumator în comandă.
Art.5. Concreto nu răspunde pentru erorile de înregistrare, comunicare, înscriere sau de transmitere a documentelor, făcute de persoane care nu se află sub autoritatea sa, cum ar fi funcționarii de la Registrul Comerțului, ANAF sau lucrătorii de la Poștă. Îndreptarea respectivelor erori nu intră în atribuțiile noastre. Acolo unde este posibila o actiune de indreptare, putem sa prestam pentru dvs o astfel de operatiune, fara a fi obligati in acest sens, si desigur, contra cost.
Art.6 În cazul în care clientul solicită actele emise de Registrul Comerțului prin Poștă, transmiterea se face de către funcționari O.N.R.C., termenul de livrare și primire fiind în afara competențelor noastre.. Concreto nu poate interveni în nici un fel în soluționarea eventualei întârzieri de primire a documentelor, clientul contactând în mod direct biroul teritorial O.N.R.C. la care au fost înregistrate documentele.
Art. 7. Dacă nu este din vina exclusivă a Concreto, în cazul refacerii sau modificării documentelor deja întocmite, la solicitarea consumatorului sau a funcționarilor O.N.R.C., consumatorul va plăti suplimentar 100 lei per cerere de completare.

Ne rezervăm dreptul de a utiliza contul propriu deschis pe portalul ONRC pentru înregistrarea mențiunii comandate de dvs. Datele dvs.personale vor fi introduse si stocate pe portalonrc.ro in condițiile și cu respectarea procedurilor impuse de Registrul Comerțului , proprietar al platformei. Menționăn ca nu avem posibilitatea de a modifica sau sterge datele introduse pe portalonrc.ro

Politica de returnare/anulare

Condiție Generală

Clientul persoana juridica sau altă entitate înregistrată în România sau în alt stat, nu poate denunța unilateral contractul, fără a fi ținut la plata în integralitate a serviciilor comandate, atât timp cât a fost începută executarea contractului.

Momentul de început al execuției contractului este momentul plasării comenzii și al încărcării părțiale/totale a documentelor necesare executării contractului, sau la momentul transmiterii documentelor necesare tehnoredactării către Concreto. Contractele de furnizare servicii începute, nu se pot denunța unilateral de client.

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte și pentru a permite consumatorilor plasarea de comenzi online.

Prin vizitarea site sau plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe site-ul nostru, vă obligați: să folosiți acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare; să Nu plasați nici o comandă falsă sau frauduloasă; să furnizați informații reale; să respectați drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site; să Nu desfășurați nici un fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru sau Concreto.

Vă informăm că, în cazul nerespectării parțiale sau în totalitate a obligațiilor enumerate mai sus ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente sau a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate.

Pentru a utiliza site-ul nostru sau pentru a trimite comenzi și date personale trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani.

Dacă alegeți sau faceți comenzi pe site, este necesar să faceți acest lucru cu acuratețe și onestitate și să ne informați cu privire la orice modificare a informațiilor comunicate.  Dacă credeți că cineva a aflat aceste date, este necesar să ne spuneți imediat, consultați secțiunea Contact de mai sus.

Utilizarea site-ului și a Conținutului nu trebuie: să dăuneze, să conducă la hărțuirea sau rănirea altor persoane sau la încălcarea drepturilor altei persoane, inclusiv viața privată, dreptul la imagine;

Utilizarea site-ului și a Conținutului nu trebuie să conducă la utilizarea în mod greșit sau la încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau să conțină orice tip de informații / date confidențiale pentru tine sau orice altă persoană sau entitate sau să nu ai dreptul de a dezvălui publicului;

Utilizarea site-ului și a Conținutului consumatorului nu trebuie să distribuie un virus sau alt cod informatic dăunător, să testeze vulnerabilitatea site-ului, să conducă la probleme de securitate, daune, să dezactiveze sau să supraîncarce site-ul sau să pună în pericol, perturbe, supraîncarce, dăuneze, deterioreze sau să afecteze funcționarea sau integritatea site-ului sau a sistemelor sau rețelelor conectate la site sau a oricăror alte persoane care folosesc site-ul.

Nu trebuie nici să încercați să: (a) efectuați extrageri în masă, automatizate sau sistematice de pe site sau să îl utilizați în sau pentru a crea un alt site, serviciu sau bază de date, sau să încercați să îl vindeți sau să îl distribuiți; (b) decompilați, să folosiți tehnici de inginerie inversă, să demontați sau să reduceți altfel codul utilizat în orice software de pe site la o formă ușor de citit; sau (c) să folosească orice deep-link pentru crearea de legături spre pagini secundare, page-scrape, spider robot, crawl, index, Internet agent sau orice alte dispozitive automate, programe, algoritmi sau orice metodologie similară sau echivalentă pentru a utiliza, accesa, copia, achiziționa informații, a genera impresii, informații de intrare, informații de stocare, căutare, generarea căutărilor sau monitorizarea oricărei părți din site sau a conținutul nostru.

Pe platforma noastră online sunt anumite secțiuni care pot fi folosite pentru a genera documente electronice. Cu titlu de exemplu: Contract vanzare cumparare auto, Documente infiintare pfa, ii, srl, etc.

Aceste functii web sunt realizate prin crearea de formulare html din care sunt extrase datele introduse de client si snt aplicate automat peste template-uri de documente. Dupa generarea lor, platforma afiseaza documentele care pot fi descarcate si/sau le transmite pe adresele de email furnizate in formular.

Clientul nu plateste documentul in sine generat, ci costul respectiv este pretul de utilizare al platformei, exprimat in utilizari. Astfel, Pretul afisat este per utilizare. Plata se realizeaza prin intermediul procesatorului de plati online Stripe si nu avem acces la datele cardului folosit pentru plata.

Serviciul se considera executat atunci cand clientul solicita platformei generarea, iar aceast il genereaza. Clientul se poate retrage oricand pana la momentul platii prin incetarea de a mai completa campurile formularului html. Datele completate in formular, care nu au fost finalizate prin generarea documentului, iar clientul abandoneaza procesul, fara a plati si fara a genera documentul, nu vor fi stocate de catre noi. Formularul html foloseste generarea de tip url, adica in timp real, in pagina in timp ce se completeaza formularul, se updateaza linkul url care contine datele introduse de client. Reimprospatarea paginii coduce la stergea informatiilor si noi nu vom putea fi tinuti raspunzatori pentru aceasta stergere a datelor. Datele din documentele generate se pastreaza in baza noastra de date. Politica GDPR este aplicabila si va bucurati de toate drepturile conferite de Regulamentul European si le puteti citi pe larg in pagina dedicata politicii GDPR.

Atragem atentia ca anumite browsere, ex Chrome, Opera, Edge, etc, in functie de setarile dvs, pot tine minte date pe care le-ati mai introdus in formular. Asta nu inseamna automat ca datele sunt cuprinse pe site, ci sunt stocate pe dispozitivul dvs de accesare al site-ului si/sau in contul dvs de gmail, sau efectiv in cache-ul acelui browser.

Concreto nu răspunde în caz că ați introdus date greșite, ați generat documentul și îlvreți modificat. În o atare situașie, vă invităm să reutilizați platforma, să fiți mai atent la datele introduse și să achitați costul utilizării ei. Totodată, Concreto nu răspunde de acuratețea template-urile folosite, de producerea efectului juridic scontat al documentelor pe care le generați. Concreto răspunde în schimb de funcșionarea platformei și de integritatea ei, în scopul utilizării acesteia. Astfel, dacă survin erori de procesare a imaginilor, template-urilor, textelor, puteți solicit îndreptarea documentului sau restituirea sumei. Restituirea sumei achitate cu cardul se face prin adresarea către Stripe (procesatorul de plăți) a unei cereri de restituire, care va fi prelucrtă de acesta, iar suma vă va fi rambursată pe același card, în acord cu condițiile emitentului cardului dvs. (visa, Matercard, Maestro, etc).

Clientul comandă produsul sau serviciul dorit prin formularul de comandă existent pe site la pagina web a produsului sau serviciului dorit. Odată cu transmiterea formularului de comandă, va primi în mod automat sau programat un email în care se regăsesc pașii de urmat, modalitățile de plată și factura pentru serviciul sau produsul comandat.

Consumatorul/clientul este direct responsabil pentru înregistrarea facturii primite de la Concreto în contabilitatea firmei pe numele căreia s-a emis factura.
Factura emisă va contine: Pretul serviciilor de pregatire dosar, depunere, etc, (in functie de pachetul ales)

În cazul inființărilor de firme si mențiunilor, consumatorul va plăti, prin virament bancar sau la caseria instituției, direct la Registrul Comerțului taxele de înregistrare pe baza notei de calcul emisă de funcționarii ONRC si comunicată prin email. ONRC va emite și comunica facturile pentru respectivele taxe. Concreto nu poartă nici o răspundere în cazul în care funcționarii ONRC nu transmit facturile pentru taxele încasate.

Factura emisă se va transmite în format electronic cu respectarea art.319 cod fiscal.

Acceptarea de client a facturii electronice poate include orice acord scris, formal sau informal, precum și un accept tacit, cum ar fi faptul că a procedat la procesarea ori plata facturii electronice. Acceptul clientului de a utiliza factura electronică reprezinta confirmarea acestuia ca deține mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice, precum și că are capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea facturii.

Dacă clientul va solicita factura în format fizic, Concreto va transmite prin intermediul serviciului de curierat factura solicitată, costurile de livrare fiind suportate în totalitate de către consumator.

Plata pentru achiziția de produse și servicii prin site se poate face de catre consumator în 2 modalități:

 • plata prin virament bancar cu O.P., folosind datele din factura primită pe email în urma transmiterii comenzii.
 • plata cu cardul pentru documentele autogenerate prin procesatorul de plati Stripe.

Dacă optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor introduse în formularul de plată se face prin intermediul Stripe, iar Concreto nu poate prelucra (accesa, stoca, etc) în nici un fel datele referitoare la cardul dumneavoastră.

În cazul plății online cu cardul, banca emitentă va proceda la validarea și autorizarea plății. În situația în care, tranzacția nu se procesează din motive independente nouă, comanda nu se va prelucra și nu vor fi generate documentele. Cauzele privind neautorizarea plății cu cardul se pot verifica la banca emitentă a cardului. 

1. Preturile din comenzile facute sunt valabile 48 de ore de la momentul plasarii comenzii.

2. Prețurile produselor sau serviciilor vor putea fi actualizate/modificate în orice moment, fără o notificare prealabila, iar această actualizare/modificare va înlocui orice preț anterior. Pentru comenzile transmise anterior modificării prețurilor, aflate in perioada de valabilitate a comenzi, se vor aplica prețurile de la momentul plasării efective a comenzii.

3. In situatia modificari preturilor, dupa perioada de valabilitate a comenzii, consumatorul/clientul va face o noua comanda cu noul pret.

4. Prețurile bunurilor și serviciilor afișate pe site sunt exprimate în RON și în EURO. Facturarea se va face doar în RON, la fel și plata. 

5. Prețul serviciilor este specificat pe site la pagina web a produsului sau serviciului dorit, iar termenul general de plată este de 3 zile calendaristice de la emiterea facturii. După împlinirea scadenței, se aplică o dobândă penalizatoare de 0.2% pe zi de întârziere. 

6. Pentru serviciile care nu au o pagină dedicată pe site, sau în cazul lucrărilor mai complexe, prețul se comunică clientului, prin unul din canalele de comunicare, respectiv: email, mesagerie, telefonic, etc mai înainte de prestația efectivă. Acceptarea prețului de către client poate fi făcută în mod expres, sau în mod tacit, prin continuare procesului de comandă, transmiterea documentelor pentru tehnoredactare, sau documentelor semnate, etc.

7. Taxa platită de Concreto în numele clientului la autoritati pentru eliberarea documentelor comandate, va fi specificata distinct pe factura.

8. În cazul inființărilor de firme si mențiunilor ONRC, consumatorul va plăti suplimentar prețului afișat pe site, prin virament bancar sau la caseria instituției, direct către Registrul Comerțului, taxele de înregistrare pe baza notei de calcul emisă de funcționarii ONRC si comunicată prin email.

Garanții în cazul serviciilor

În cazul înregistrării de menținui sau de înmatriculări entități noi, Concreto NU are obligație de rezultat, ci doar de diligență și prudență. Vă vom oferi sprijinul nostru și vă vom pregăti dosarul în acordul cu legislația și cu practica și uzanțele pe care le cunoaștem. Sub nicio formă și în nicio condiție nu ne vom face răspunzători de soluțiile pronunțate în dosarele dvs.

Comunicarea Concreto cu Clientul, se poate realiza telefonic (folosind numerele aflate la pagina Contact), prin chat online, prin intermediul formularului de contact aflat pe site, remote prin intermediul aplicației Teamviewer sau pe cale electronică la adresa de e-mail indicată în emailul primit în urma transmiterii comenzii.

Comunicarea Clientului cu Concreto, se poate realiza telefonic (folosind numerele aflate la pagina Contact), prin chat online, prin intermediul formularului de contact aflat pe site, remote prin intermediul aplicației Teamviewer sau pe cale electronică la adresa de e-mail indicată în emailul primit în urma transmiterii comenzii.

Notificările de orice natură, somații, invitații de negociere, mediere, soluționare litigii, sunt acceptate de către client ca fiindu-i pe deplin opozabile și valabile atât timp cât au fost comunicate la sediul/domiciliul său legal și/sau i-au fost comunicate pe adresa de poștă electronică (email) furnizată de către acesta în formularul de comandă. Orice schimbare ulterioară a sediului/domiciliului clientului este corelativă cu obligația acestuia de a notifica expres societatea noastră cu privire la această modificare. În cazul în care clientul nu-și îndeplinește obligația de comunicare a modificării sediului/domiciliului/adresei de poștă electronică, toate notificarile, invitațiile, somațiile, etc, îi vor fi transmise la adrese cunoscute și vor îi vor fi pe deplin opozabile, acesta fiind în imposibilitate de a se prevala de faptul că nu mai domicilia/funcționa la adresa respectivă. 

Identificare clienților / consumatorilor se poate face la sediul concreto sau prin identificare vizuală.

Identificare vizuală online – procesul de recunoaştere unică prin sistem video a persoanei fizice în baza documentelor transmise şi/sau informaţiilor comunicate de persoana fizică în baza modului privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016.

Scopul identificării vizuale online îl constituie obligatia noastra de a se asigura ca persoana cu care intra in relatii contractuale este aceasi cu persoana vizata pentru care prelucrează datele personale, în baza temeiului juridic stipulat în Art. 6 (1) b GDPR executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

În cazul în care identificarea persoanei vizate se face prin identificarea vizuală online, clientul poate folosi una dintre metode de identificare:

 1. Persoana vizată iniţiază procesul de recunoaştere prin sistem video cu un reprezentant Concreto, în scopul confirmării calităţii atribuite acestuia.

În acest sens, persoana vizata contacteaza reprezentantul Concreto la numarul de telefon comunicat, prin utilizarea uneia dintre aplicatiile WhatsApp sau Telegram și camera video a telefonului. Programul de lucru pentru contactarea reprezentantului Concreto este in fiecare zi lucratoare de Luni pana Vineri intre orele 10.00 – 18.00.  În cazul în care identificarea vizuală online se întrerupe din motive tehnice independente de voinţa solicitantului şi/sau a noastra, se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poştă electronică cu privire la faptul că trebuie să reia procedura de recunoaștere.

 1. Persoana vizată va face un selfie cu telefonul împreuna cu cartea de identitate în mână. Poza în care apare persoana care va semna actele, împreună cu cartea de identitate, se va comunica pe email la adresa office@concreto.ro

În cazul în care identificarea persoanei vizată nu este posibilă sau reprezentantul Concreto nu este sigur de identitatea persoanei vizate, Concreto se află în imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale.

Nu se stochează imaginile prelucrate în timpul identificării vizuale.

Nici o prevedere din prezentele Termeni și Condiții nu exclude sau limitează răspunderea noastră în legătură cu site-ul nostru și utilizarea sau încrederea în acesta în cazul în care reprezintă un act ilegal, și inclusiv pentru fraudă, denaturare frauduloasă sau deces sau vătămare corporală generate de culpa noastră. Nimic din acești Termeni nu vă afectează drepturile legale în calitate de consumator.

Cu excepția cazurilor prevăzute în primul paragraf de mai sus, nu vom avea nici o responsabilitate pentru pierderi, daune sau costuri de orice fel, indiferent de proveniență (inclusiv, dar fără a se limita la neglijență), direct sau indirect, în conformitate cu sau în legătură cu site-ul nostru sau conținutul și utilizarea dumneavoastră sau bazându-se pe site-ul nostru sau pe Conținut.

Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin lege, nu vom fi în niciun caz răspunzători față de dumneavoastră pentru orice daune indirecte, subsecvente, exemplare, speciale, incidentale sau punitive, costuri sau pierderi de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la date pierdute, profituri pierdute sau întreruperea activității.

Concreto nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Concreto fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

În limita maximă permisă de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la toate pretențiile împotriva Concreto, a directorilor și angajaților care pot apărea din utilizarea sau accesarea site-ului de către dumneavoastră.

Putem schimba oricand toate sau orice parte a site-ului nostru, inclusiv prin adăugarea, eliminarea sau modificarea oricărui Conținut. Este posibil să vă înștiințăm în prealabil, dar nu ne asumăm această obligație.

Site-ul nostru nu va fi disponibil mereu pentru dvs.. Putem modifica, suspenda sau retrage funcționarea sau accesul la site-ul nostru în orice moment, fie în mod temporar sau permanent, inclusiv din motive de mentenanță și alte motive tehnice. Este posibil să vă înștiințăm în prealabil, dar nu ne asumăm această obligație.

Ca toate serviciile bazate pe software, website-ul nostru poate întâmpina erori sau dificultăți neprevăzute. Nu ne asumăm responsabilitatea de a păstra mereu Conținutul și website-ul nostru sau de a furniza corecții, actualizări sau lansări în legătură cu acestea.

Site-ul nostru este un mediu dinamic și uneori pot apărea inexactități și erori. Noi nu suntem responsabili pentru (și nu aprobăm sau susținem în mod automat) Conținutul dumneavoastră sau al oricărui alt Utilizator de pe site-ul nostru și ar trebui să se aplice prudența specială atunci când îl utilizați. Cautați întotdeauna sfaturi de specialitate atunci când este necesar. Orice activitate bazată pe materialele de pe site-ul nostru va fi pe propriul dumneavoastră risc.

Putem actualiza acești Termeni și Condiții  (1) pentru a reflecta modificările serviciilor noastre sau ale modului în care ne desfășurăm activitatea, (2) din motive juridice, de reglementare sau de securitate sau (3) pentru a preveni abuzurile ori daunele.

Dacă modificăm aceste condiții NU vă vom notifica în prealabil. Fiecare versiune a prezentelor termeni și condiții vor afișa data de la care intră în vigoare, avand grijă să păstrăm și variantele vechi. Dacă nu acceptați noile condiții, trebuie să nu mai utilizați/vizionați site-ul. Eventualele corectări de gramatică sau/și ortografie nu vor fi considerate modificări ale prezentelor termeni și condiții.

 1. In cazul in care Prestatorul nu isi respecta obligatiile contractuale, sau denunță unilateral contractul, din culpa sa exclusivă, va plati penalitati catre Beneficiarde 50%  din valoarea contractului. Denunțarea contractului pentru imposibilitate de executare, din culpa beneficiarului (nu transmite documentele necesare tehnoredactării dosarului comandat, nu transmite documentele semnate, nu furnizează toate informațiile necesare, nu achită c/v facturii emise, refuză identificarea, etc) nu intră sub incidența prezentului articol. În această din urmă situație, Prestatorul este în drept în a solicita plata integrală a serviciilor, la care se adaugă și penalități de 50% conform pct.2 de mai jos, plus penalitățile de la pct.4 de mai jos (după caz). 
 2. In cazul in care Beneficiarul nu isi respecta obligatiile contractuale, sau denunță unilateral contractul, va plati penalitati catre Prestator de 50%  din valoarea contractului. 
 3. Prestatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate, daca Beneficiarul se afla in culpa pentru lipsa furnizarii informațiilor sau a documentelor necesare întocmirii dosarului/comandat. Prestatorul este in drept sa refuze executarea prestatiei, in masura in care aparatura sau siguranta operatorului sunt puse in pericol, iar Beneficiarul va fi ținut în continuare la plata integrală a prețului, în condițiile stipulate în prezentele termeni si conditii.
 4. În măsura în care Beneficiarul/Clinetulnu-și va îndeplini oricare dintre obligațiile de plată stabilite de părți prin prezentul contract (pret, penalitati, prestatii suplimentare, reparatii prejudicii, etc), sau act adițional la prezentul, și va fi necesară intervenția Onoratei Instanțe de judecată pentru obligarea Beneficiarului la plata debitelor,fie in procedura normala de judecata, fie prin procedura simplificata, Clientul acceptă în mod expres în sarcina sa că va fi ținut și la plata sumei de 1 000 (o mie) lei cu titlu de daune-interese.

Orice nemulțumire legată de accesarea sau/și utilizare site www.concreto.ro, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct prin email la adresa office@concreto.ro
Comunicarea privind nemulțumirea dvs. trebuie să conțină în mod obligatoriu:
a) numele, prenumele și datele de identificare ale consumatorului;
b) numele şi calitatea reprezentantului consumatorului şi dovada calităţii de reprezentant al acestuia, în cazul firmelor;
c) prezentarea obiectului nemulțumirii;
d) cuantumul pretenţiilor şi, după caz, modul de calcul al acestora (dacă este cazul);
e) dovada achiziționării serviciului sau produsului pentru care vă exprimați nemulțumirea;
Doar în cazul respectării elementelor a) – e), comunicarea privind nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 30 zile.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Companiei noastre prin aceste acțiuni.

Consumatorul / Clientul / Utilizatorul este de acord că orice pretenție sau dispută referitoare la site-ul nostru, la serviciile noastre, ori orice alt tip de litigiu, indiferent de partea care formulează sesizarea instanței, va fi reglementată de legislația din România, fără a ține seama de dispozițiile privind conflictele de legi și sub jurisdicția exclusivă a Judecătoriei Sectorului 3 București. În acest sens, arătăm că sunt aplicabile disp. art. 25 alin.(1)-(2) din Regulamentul UE nr. 1215/2012. Menționăm că și CJUE s-a pronunțat în cauza C-322/14, având ca obiect o Decizie preliminară formulată în temeiul art. 267 TFUE de Landgericht Krefeld (germania), prin decizia din 5 iunie 2014. În această cauză, CJUE a fost sesizată cu o cerere de pronunțare a unei decizii preliminare într-un litigiu privind validitatea clauzei atributive de competență inserată într-un contract, încheiat prin tehnica de acceptare prin “click” a condițiilor generale ale unui contract, încheiat pe cale electronică, care conține o convenție atributivă de competență, constituie o comunicare sub formă electronică ce permite consemnarea durabilă a convenției, în sensul acestei dispoziții, atunci când această tehnică (de acceptare prin “click” a termenilor și condițiilor) asigură posibilitatea imprimării și a salvării textului acestora. 

Litigiile pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mediere sau prin recurgerea la instanța special abilitată, respectiv Judecătoria Sectorului 3 București. De asemenea, se poate folosi și SOL (platforma de soluționare on-line a litigiilor).

Totodată va informam că persoanele fizice pot adresa eventualele nemultumiri către Autoritatea Națională de Protecția a Consumatorilor- link-ul către ANPC.

Nomenclator Coduri CAEN

wpDataTable with provided ID not found!